ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴛ ) ( ⴛ ) 3000
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან