ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴓ ) ( ⴓ ) 400
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან