ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴄ ) ( ⴄ ) 5
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო