ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴋ ) ( ⴋ ) 40
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან