ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴘ ) ( ⴘ ) 900
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო