ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴉ ) ( ⴉ ) 20
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან