ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴅ ) ( ⴅ ) 6
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან