ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴂ ) ( ⴂ ) 3
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან