ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴔ ) ( ⴔ ) 500
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან