ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴆ ) ( ⴆ ) 7
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან