ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴐ ) ( ⴐ ) 100
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან