ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴙ ) ( ⴙ ) 1000
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან