ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴑ ) ( ⴑ ) 200
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან