ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴞ ) ( ⴞ ) 6000
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან