ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴇ ) ( ⴇ ) 9
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან