ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴈ ) ( ⴈ ) 10
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან