ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴠ ) ( ⴠ ) 9000
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან