ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴟ ) ( ⴟ ) 8000
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან