ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴝ ) ( ⴝ ) 5000
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან