ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴕ ) ( ⴕ ) 600
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო