ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴒ ) ( ⴒ ) 300
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან