ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴚ ) ( ⴚ ) 2000
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან