ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴜ ) ( ⴜ ) 4000
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო