ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴌ ) ( ⴌ ) 50
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან