ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴎ ) ( ⴎ ) 80
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან