ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴏ ) ( ⴏ ) 90
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო