ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴗ ) ( ⴗ ) 800
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან