ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴊ ) ( ⴊ ) 30
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან