ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴖ ) ( ⴖ ) 700
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან