ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
( Ⴃ ) ( ⴃ ) 4
შევამოწმოთ ცოდნა
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან