ასო ასომთავრული ნუსხური რიცხვითი მნიშვნელობა
ჲ (ი) ( Ⴢ ) ( ⴢ ) 60
დავიმახსოვრე - შემდეგი ასო
წინა ასო
ჩამოტვირთეთ Google Play-დან